Verdens Gjenfødelse, Bind 1, Bebudelsen Hans Bratterud Bok2008

Art.nr: 9788299753005
399,- 199,-
Vennligst velg
2-5 dagers leveringstid

Boken er den første av 8 bind som er kronologisk ordnet ut fra Bibelen, til sammen omhandler verket hele frelseshistorien fra skapelsen til det nye Jerusalem. I dette bindet behandles skapelsen og frem til Jesu tid. Har litteraturliste og register.

 

Bratterud har maktet å kombinere en bredt anlagt vitenskapelig presentasjon basert på et meget rikholdig kildemateriale, med et presist og effektivt språk og en skikkelighet i logisk fremstilling som gjør det lett for både leg og lærd å tilegne seg stoffet.” ”Det ene griper hele tiden inn i det andre, og det gjør det spennende og interessant! Det er som å lese en fortelling hvor du hele tiden ser fram til hva som skjer videre.” ”Må takke både himmelen og deg for den opplysende klarhet ditt bokverk har brakt inn i mitt liv.” Har med første seriøse komplette bibel kronologi siden James Ussher 1650. Handler om men nes kehetens fremtid. Første av 8 bind om hele frelseshistorien kronologisk ordnet.

Kommentarer


Visjon TV & Webshop AS © 2018 | Powered by Mystore