I denne boken ser vi nærmere på de mange spennende profetiene i Daniels bok. Flere av disse profetiene om kommende verdensriker har allerede gått i oppfyllelse og er historie i dag. Mange av disse rikene har vi lært om på skolen, men det var knapt noen som fortalte oss at Gud i sitt Ord har forutsagt disse verdensrikenes framvekst og fall. Leiv O. Holstad tar deg med på en fascinerende oppdagelsesreise i både fortid og framtid – og skisserer mulige scenarier for videre oppfyllelse av profetiene i kombinasjon med et vell av historiske fakta. Boken kan dermed også benyttes som et oppslagsverk. 

La ikke det profetiske ordet skremme deg! Det gir oss håp og tro på at Gud har vår framtid i sin hånd – vi trenger ikke frykte! 

«La oss være glade og fryde oss og gi Ham æren, for Lammets bryllup er kommet, og Hans brud har gjort seg rede.» Det ble gitt henne å pynte seg i fint lin, rent og skinnende, for det fine linet er de helliges rettferdige gjerninger. Så sa han til meg: «Skriv: Salige er de som er innbudt til Lammets bryllups-måltid!» Og han sa til meg: «Disse ord er de sanne Guds Ord.»
Johannes’ åpenbaring 19,7–9